Dekanica prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić primila svečanu povelju Sveučilišta u Mariboru

Sveučilište u Mariboru dodijelilo je svečane zahvalnice za suradnju sa organizacijama, zajednicama, tvrtkama i udrugama.

Svečanu povelju Sveučilišta u Mariboru, na prijedlog Medicinskog fakulteta, za izuzetan doprinos razvoju obrazovnih i znanstvenoistraživačkih sadržaja između Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Mariboru primila je prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić.

Skip to content