O fakultetu dentalne medicine

Fakultet dentalne medicine osnovan je odlukom Sveučilišta u Rijeci dana 23. srpnja 2019.godine.

Studijski program stomatologije na Sveučilištu u Rijeci osnovan je 1973. i od tada se kontinuirano izvodi. 2008. godine došlo je do promjene naziva studijskog programa uvjetovane obvezom hrvatskog zakonodavstva o preuzimanju Direktive 2005/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 07.rujna 2005.Od tada se studij zove studij Dentalne medicine. Prijelaz s petogodišnjeg programa od 300 ECTS na šestogodišnji program i 360 ECTS posljedica je evaluacije peer misije europske komisije koja se održala 07.-10. srpnja 2008. godine. Ove promjene studijskih programa su integralni dio privremeno zaključenoga pregovaračkog poglavlja 3, u sklopu kojeg Europska komisija radi tehničkog usklađivanja traži uvid u studijske programe, odnosno traži usklađivanje minimalnih uvjeta za stjecanje kvalifikacija koje se stječu završetkom tih studijskih programa. Dentalna medicina je regulirana profesija za kojom postoji kontinuirana potreba u privatnom sektoru.

2017.godine akreditiran je sveučilišni preddiplomski studij Dentalne higijene koji se počeo izvoditi akademske godine 2017/2018.

Od akademske godine 2020/2021 na Fakultetu dentalne medicine izvodi se studij Dentalne medicine na engleskom jeziku.

Skip to content