O Fakultetu dentalne medicine

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Dentalna medicina osnovan je u listopadu 1973. godine na temeljima Više stomatološke škole. Ideja o osnivanju začeta je još krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća otvaranjem Više stomatološke škole. U studenom 1973. godine, upisana je prva generacija od četrdeset šest studenata studija dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i od tada se studij kontinuirano izvodi.

Tijekom vremena, Studij dentalne medicine nekoliko puta je mijenjao svoj naziv (Studij stomatologije, potom Studij dentalne medicine). Od 2008. godine naziv studija je Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina, a što je uvjetovano obvezom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s Direktivom 2005/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. Prijelaz s petogodišnjeg studijskog programa od 300 ECTS-a na šestogodišnji studijski program od 360 ECTS-a posljedica je evaluacije peer misije Europske komisije iz srpnja 2008. godine.

Zbog razine koju je tijekom 46 godina progresivnog djelovanja u znanosti i visokom obrazovanju dosegao Studij dentalne medicine, za njegov daljnji razvoj bila je logična i opravdana potreba promjene formalnog i organizacijskog okvira – utemeljenje nove sastavnice Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta dentalne medicine. Ona osigurava jačanje nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada, donosi dodatno poticanje internacionalizacije kao dokazanog razvojnog zamašnjaka, snažniju integraciju stručnih baza i postojećeg znanstvenog kadra, integraciju regionalnih poslovnih subjekata te snažnije ispunjavanje javnozdravstvenih prioriteta. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Rijeci je na svojoj sjednici 11. lipnja 2019. godine dalo podršku ovoj inicijativi. Na 32. sjednici Senata održanoj 23. srpnja 2019. godine donesena je Odluka o osnivanju Fakulteta dentalne medicine u sastavu Sveučilišta u Rijeci bez pravne osobnosti.

Fakultet je počeo sa samostalnim radom 1. ožujka 2020. godine.

Godine 2017. akreditiran je Sveučilišni prijediplomski studij Dentalna higijena koji se počeo izvoditi akademske godine 2017./2018.

Od akademske godine 2020./2021., na Fakultetu dentalne medicine izvodi se i studij Dentalna medicina na engleskom jeziku.

Logotipi:

Skip to content