Raspored zauzetosti predavaona

Pristup rasporedu i rezervacija predavaona dostupan je svim djelatnicima Fakulteta dentalne medicine preko SharePoint portala.

SharePoint

Skip to content