Cjeloživotno obrazovanje

Međunarodna ljetna škola ortodoncije

Međunarodna ljetna škola ortodoncije Sveučilišta u Rijeci je akreditirani program cjeloživotnog obrazovanja koji donosi 5 ECTS bodova. Izvodi se na Fakultetu dentalne medicine Rijeka. Program postoji od 2015. godine, a traje 10 dana tijekom kojih se organiziraju on-line predavanja i diskusije slučajeva na engleskom jeziku preko platforme Merlin na kojem ima otvoren e-kolegij. Sva predavanja se snimaju te su snimke naknadno dostupne za pregledavanje. Osim domaćih predavača kao gosti su predavači iz inozemstva. Prethodnih godina bili su iz Italije, Norveške, Egipta, Bugarske, Slovenije, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije. Polaznici mogu biti i fizički prisutni u Praktikumu Katedre za ortodonciju Fakulteta dentalne medicine opservirajući klinički rad. Aplicirati za Ljetnu školu mogu specijalizanti ortodoncije, specijalisti i studenti poslijediplomskog studija. Voditelj ljetne škole je prof. dr. sc. Stjepan Špalj.

Sve informacije objavljuju se na Facebook stranici Katedre za ortodonciju.

Skip to content