Projekti

Projekti i suradnje Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci

Fakultet dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci

 • Okolišni čimbenici i mikrobiološke interakcije u strukturi dentalnog biofilma, Hrvatska zaklada za znanost (IP-2020-02-4027) – voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • Orofacijalni poremećaji u bolesnika s autoimunim i kroničnim upalnim bolestima (uniri-biomed-18-65) – voditeljica prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek
 • Utjecaj općeg zdravlja na oralno zdravlje (uniri-biomed-18-53) – voditeljica prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić
 • Kraniodentofacijalna biometrija – 2D i 3D tehnologija u identifikaciji, dijagnostici i terapiji uz financijsku potporu Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-71) – voditeljica dr. sc. Višnja Katic
 • Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja (uniri-biomed-18-22) – voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • Projekt u suradnji sa Sveučilištem u Osijeku
 • Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata (potpora Sveučlilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo IP9-2019) – voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj

Projekti u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

 • Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava, slovensko-hrvatski bilateralni projekt Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Hrvatske zaklade za znanost (IPS-2020-01)
 • Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama (uniri-biomed-18-274)
 • Neuroprotektivna uloga progesteronskih receptora (uniri-biomed-18-187)
 • Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti“ (IP-2020-02)

Projekt u suradnji s Institutom za poljoprivredu Poreč

 • Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline, financira Hrvatska zaklada za znanost (UIP-8464)

Projekti u suradnji s FDMZ Osijek

“Struktura utjecaja malokluzije na adolescente“

 • Šifra projekta: IP1-FDMZ-2021
 • Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • Potpora FDMZ Osijek

„Odrednice orofacijalne boli i temporomandibularnih poremećaja u osoba s reumatoidnim artritisom“

 • Šifra projekta: IP2-FDMZ-2021
 • Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičević
 • Potpora FDMZ Osijek

Skip to content