Projekti

Projekti i suradnje Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci

Znanstveni projekti Fakulteta dentalne medicine

 • Okolišni čimbenici i mikrobiološke interakcije u strukturi dentalnog biofilma, Hrvatska zaklada za znanost (IP-2020-02-4027) – voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj

https://www.croris.hr/projekti/projekt/6012

 • Orofacijalni poremećaji u bolesnika s autoimunim i kroničnim upalnim bolestima (uniri-biomed-18-65) – voditeljica prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek

https://www.croris.hr/projekti/projekt/5536

 • Utjecaj općeg zdravlja na oralno zdravlje (uniri-biomed-18-53) – voditeljica prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić

https://www.croris.hr/projekti/projekt/5511

 • Kraniodentofacijalna biometrija – 2D i 3D tehnologija u identifikaciji, dijagnostici i terapiji uz financijsku potporu Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-71) – voditeljica dr. sc. Višnja Katic

https://www.croris.hr/projekti/projekt/4793

 • Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja (uniri-biomed-18-22) – voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj

https://www.croris.hr/projekti/projekt/4781

Uniri projekti mladih znanstvenika

 • Samoprocjena kompetencije studenata dentalne medicine tijekom izvođenja endodontskog zahvata

https://www.croris.hr/projekti/projekt/8237

 • Kvaliteta života adolescenata u ortodontskoj terapiji i njihovih roditelja u vrijeme pandemije COVID-19

https://www.croris.hr/projekti/projekt/8236

Institucijski projekti Fakulteta Dentalne medicine

 • Povezanost apikalnog parodontitisa i sustavnih autoimunih bolesti-međuinstitucijsko istraživanje

https://www.croris.hr/projekti/projekt/8070

 • Usporedba mehaničkih i bioloških svojstava lijevanih i 3D printanih dentalnih legura uz računalnu simulaciju opterećenja u kliničkoj upotrebi metodom konačnih elemenata

https://www.croris.hr/projekti/projekt/8071

Projekti u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci

 • Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava, slovensko-hrvatski bilateralni projekt Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Hrvatske zaklade za znanost (IPS-2020-01)

https://www.croris.hr/projekti/projekt/4751

 • Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama (uniri-biomed-18-274)
 • Neuroprotektivna uloga progesteronskih receptora (uniri-biomed-18-187)
 • Usporedba reparacijskog odgovora koštanog tkiva upotrebom dentina, ksenogenog biomaterijala i autologne kosti“ (IP-2020-02)

https://www.croris.hr/projekti/projekt/6191

Projekt u suradnji s Institutom za poljoprivredu Poreč

 • Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline, financira Hrvatska zaklada za znanost (UIP-8464)

https://www.croris.hr/projekti/projekt/3534

Projekti u suradnji s FDMZ Osijek

“Struktura utjecaja malokluzije na adolescente“

 • Šifra projekta: IP1-FDMZ-2021
 • Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Stjepan Špalj
 • Potpora FDMZ Osijek

„Odrednice orofacijalne boli i temporomandibularnih poremećaja u osoba s reumatoidnim artritisom“

 • Šifra projekta: IP2-FDMZ-2021
 • Ime i prezime voditelja: prof. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičević
 • Potpora FDMZ Osijek

Skip to content