Tečajevi stručnog usavršavanja

Tečajevi stručnog usavršavanja za doktore dentalne medicine

Tečajevi stručnog usavršavanja za doktore dentalne medicine bodovani su od strane Hrvatske komore dentalne medicine. Detaljnije informacije o pojedinom tečaju biti će objavljene na web stranicama Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci (Događaji) prije predviđenog datuma tečaja.

Skip to content