Misija i vizija

Misija

Fakultet dentalne medicine institucija je visokog obrazovanja koja svojim  pristupom temeljenom na znanju, izvrsnosti i inovativnosti u obrazovanju, istraživanju i liječenju doprinosi znanosti i obrazovanju  u području biomedicine i zdravstva, polju dentalne medicine, kao dio europskog sveučilišta budućnosti. Kontinuirano usavršavanje i izvrsnost moraju biti  temeljne vrijednosti Fakulteta.

Vizija

Fakultet dentalne medicine u obrazovnom smislu nastoji biti prepoznatljiva i konkurentna visokoškolska ustanova prilagođena zahtjevima tržišta s jasnom strategijom razvoja temeljenoj na ishodima učenja s ciljem stjecanja znanja i vještina potrebnih za samostalno obavljanje djelatnosti dentalne medicine. Fakultet kontinuirano bilježi veliki interes studenata, visoku zapošljivost, veliki javnozdravstveni značaj  i izvrsne mogućnosti razvoja nastavne djelatnosti unutar internacionalizacije studija.

U znanstvenoistraživačkom smislu, formira znanstvenu jezgru koja će biti središte interdisciplinarno i multidisciplinarno povezano s temeljnim znanostima i kliničkom medicinom, kako unutar Sveučilišta u Rijeci, tako i ostalim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, ali i unutar Europske unije i šire.

Naše temeljne vrijednosti:

1. Uz sveučilišne temeljne vrijednosti znanja, otvorenosti, pristupa, izvrsnosti, suradnje i brige, Fakultet ima jedinstvene temeljne vrijednosti koje uključuju: profesionalizam, poštovanje, transparentnost, odgovornost, prilagodljivost, predanost i uključenost.

2. Profesionalnost u pogledu najviših etičkih načela u istraživanju, edukaciji i doprinosu daljnjem razvoju dentalne medicine

3. Međusobno uzajamno poštivanje i pružanje stručne potpore kako između svih djelatnika Fakulteta tako i prema studentima

4. Transparentnost u pogledu svih područja na koji se odnosi vizija i misija Fakulteta,

5. Odgovornost u pogledu najučinkovitijeg korištenja svih ljudskih i povezanih resursa za ispunjenje naše vizije i misije

6. Istraživanje novih obrazovnih i znanstvenih ideja koje vode do novih otkrića,

7. Predanost najvišim etičkim vrijednostima u služenju našim studentima i zajednici u cjelini

8. Osmišljavanje novih, inovativnih i sveobuhvatnih akademskih programa koji će osigurati izvrsnost u znanstvenom radu i u edukaciji studenata i nastavnog osoblja.

Skip to content