• Naslovnica
  • /
  • Studiji
  • /
  • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Nositelj i izvoditelj studijskog programa:
Sveučilište u Rijeci Fakultet dentalne medicine  (javno visoko učilište)

Tip studijskog programa:
sveučilišni

Razina studijskog programa:
integrirani preddiplomski i diplomski

Područje studija:
biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija:
redoviti studij

Predviđeno trajanje studija:
6 godina, 360 ECTS bodova

Jezik na kojem se studij izvodi:
hrvatski jezik

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija:
doktor/doktorica dentalne medicine,
dr.med. dent.

Potrebna obrazovna razina za upis na studij:
Završena četverogodišnja srednja škola, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu).

Ishodi učenja:
Diplomirani doktor/doktorica dentalne medicine treba imati sveobuhvatno dentalno medicinsko obrazovanje koje će moći primijeniti u svim područjima kliničke dentalne medicine, također treba biti osposobljen je za rad u ostalim biomedicinskim znanostima, treba koristi i surađivati s ostalim zdravstvenim strukama u rješavanju svakodnevne dentalno medicinske kazuistike, te svakako treba imati dobre komunikacijske vještine. Mora biti spreman na cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja i vještina, a praksu temeljiti na dokazima koristeći teoretska i praktična znanja i vještine.

Pristup daljnjim razinama studija:
Po završetku Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina može se nastaviti studij na poslijediplomskom specijalističkom studiju ili poslijediplomskom doktorskom studiju.

Mogućnost zapošljavanja:
u svim zdravstvenim ustanovama gdje se obavlja djelatnost dentalne
medicine

Profesionalni status:
reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09) i usaglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije

IZVEDBENI NASTAVNI PLANOVI KOLEGIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

  1. GODINA

2. GODINA

3. GODINA

4. GODINA

5. GODINA

6. GODINA

Skip to content