Upisi

Upisi u akademsku godinu 2024./2025.

Upisi na prvu godinu studija Dentalna medicina

Upisi u prvu godinu studija Dentala medicina vrše se preko Nacionalnoga informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU) i mrežne stranice Postani-student.

Upisi na prvu godinu studija Dentalna higijena

U akademskoj godini 2024./2025. neće se provoditi upisi na prvu godinu studija Dentalna higijena.

Upisi na prvu godinu studija Dentalna tehnika

Upisi u prvu godinu studija Dentala tehnika vrše se preko Nacionalnoga informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU) i mrežne stranice Postani-student.

Test psihomotoričkih sposobnosti za upis u akademsku godinu 2024./2025.

Na Fakultetu dentalne medicine vršit će se testiranje psihomotoričkih sposobnosti za Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Dentalna medicina. 

Test provjere psihomotoričkih sposobnosti u ljetnom roku provodit će se online, 2. srpnja 2024. godine. u 16:00 sati

Trošak Testa psihomotoričkih sposobnosti u iznosu od 40,00 EUR  potrebno je uplatiti na račun Fakulteta najkasnije do 31. svibnja 2024. godine.

Kandidat koji ne pristupi testiranju nema pravo upisa na studij, bez obzira na druge ostvarene uspjehe.

Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci

Natječaji za upis u I. godinu

Skip to content