Preddiplomski sveučilišni studij dentalna higijena

Nositelj studija i izvoditelj studijskog programa:
Sveučilište u Rijeci  Fakultet dentalne medicine (javno visoko učilište)

Tip studijskog programa:
sveučilišni

Razina studijskog programa:
preddiplomski

Područje studija:
biomedicina i zdravstvo

Način izvođenja studija:
izvanredni studij

Predviđeno trajanje studija:
3 godine, 180 ECTS-a

Jezik na kojem se studij izvodi:
hrvatski

Način prijave na studij:
putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr.

Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija:
sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig.

Potrebna obrazovna razina za upis na studij:
Završeno srednje školsko obrazovanje, zadovoljeni preduvjeti za upis, položeni obvezni i izborni testovi državne mature (prema parametrima vrednovanja koji se određuju za svaku akademsku godinu).

Posebni uvjeti:
kandidati moraju biti zaposleni što dokazuju  potvrdom od poslodavca. Položen test manualne spretnosti.

Školarina:
9.240,00 kuna

Ishodi učenja:
Prvostupnici dentalne higijene osposobljeni su provoditi preventivne mjere i postupke u liječenju anomalija i bolesti zubi, usne šupljine i povezanih tkiva i metode edukacije pacijenta o provođenju oralne higijene i utjecaju oralnog zdravlja na opće zdravlje organizma

Pristup daljnjim razinama studija:
Po završetku Preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena može se nastaviti studij na diplomskim studijima iz područja biomedicine i zdravstva.  

Mogućnost zapošljavanja: 
u svim zdravstvenim ustanovama gdje se obavlja djelatnost dentalne medicine 

IZVEDBENI NASTAVNI PLANOVI KOLEGIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Skip to content