Studentski pravobranitelj

Tko je studentski pravobranitelj i koja je njegova zadaća?

Studentski pravobranitelj je student kojega izabire Studentski zbor na vrijeme od jedne godine.
Njegov je zadatak ispunjavati dužnosti koje su mu dodijeljene člankom 17. Zakona o studentskom zboru, a to su sljedeće:

  • Primati pojedinačne pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava
  • Raspravljati o prethodno navedenim pritužbama s nadležnim tijelima Fakulteta dentalne medicine
  • Savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava
  • Može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava
  • Nakon mandata objaviti izvješće o svom radu.
  • Studentski pravobranitelj pruža pomoć i savjete studentima u vezi njihovih prava, no nije njihov pravni zastupnik.
  • Svi studenti Fakulteta dentalne medicine mogu stupiti u kontakt sa studentskim pravobraniteljem ukoliko imaju nedoumicu u vezi mogućnosti ostvarivanja svojih prava. Kontaktirati nas i dogovoriti sastanak možete putem e-maila:

Studentska pravobraniteljica, Ema Herc, e-mail: eherc@student.uniri.hr
Zamjenica pravobraniteljice, Elizabeta Vrkljan, e-mail: evrkljan@student.uniri.hr

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci osnovao je Ured studentskog pravobranitelja kao krovno tijelo za zaštitu studenata i njihovih prava. Dužnost Ureda je koordinacija studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta, a ciljevi su mu dvojaki: zastupati i pomagati studentima čija su prava povrijeđena te aktivno informirati studente o njihovim pravima i kako ih štititi.

Skip to content