Erasmus mobilnost

Erasmus / Erasmus+

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u Erasmus programu od akademske godine 2009./2010. Erasmus+
program usmjeren je na jačanju znanja i vještina, unaprjeđenju obrazovanja te osposobljavanju i
zapošljivosti europskih građana. Putem Erasmus+ programa studenti mogu ostvarivati sljedeće
aktivnosti:

 1. Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka – (3 – 12 mjeseci) – uključuje i izradu završnog rada
  (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija). Erasmus+ studijski boravak
  studenti Fakulteta dentalne medicine mogu provesti na nekom od Sveučilišta s kojima Fakultet ima
  sklopljen bilateralni Erasmus+ ugovor.
 1. Stručna praksa za studente – (2-12 mjeseci). Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a
  najduže 12 mjeseci što definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Student sam ili u
  dogovoru s koordinatorom na fakultetu pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu.
  Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu.

Putem Erasmus+ programa moguća je i mobilnost osoblja koje može ostvariti aktivnosti u vidu
održavanja nastave i stručnog usavršavanja u trajanju od 5 dana do 2 mjeseca.

Osoblju i studentima dodjeljuju se sredstva za putne troškove i dnevnice za broj mjeseci/dana u
trajanju koliko Agencija za mobilnost i programe EU dodijeli Sveučilištu u Rijeci. Natječaji za
Erasmus+ studijski boravak i stručnu praksu objavljuju se na web stranici Sveučilišta u Rijeci.

Erasmus koordinator Fakulteta dentalne medicine je dr.sc. Maja Kinkela Devčić, dr. med. dent. koja je dostupna na
e-mail adresi: maja.kinkela.devcic@fdmri.uniri.hr ili u svom uredu, petkom od 9.00 do 12.00 sati.

Sveučilište u Rijeci 22. rujna 2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u svim trećim zemljama u okviru programa Erasmus (aktivnost INTERNATIONAL OPENING).

Sveučilište u Rijeci 25. svibnja 2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru 2023./2025. u okviru programa Erasmus.

Sveučilište u Rijeci 25. travnja 2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse te Natječaj za mobilnost osoblja u 2023./2025. u okviru programa Erasmus.

Sveučilište u Rijeci 21. travnja 2023. godine objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu pohađanja Erasmus+ Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) u 2023./2025.
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i erasmus/natjecaji-za-studente/

NATJEČAJ OTVORENOG TIPA
Natječaj će biti otvoren do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. svibnja 2025. (Mobilnost moguća u razdoblju od 1.6.2023. – 31.7.2025.)

Sveučilište u Rijeci 1. veljače 2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u zimskom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2023./2024. u okviru programa Erasmus. Natječaj za ljetni semestar 2023./24. bit će objavljen u srpnju, iz proračunskih sredstava novog projekta.

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse, Natječaj za mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) te Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja trenutno su trajno otvoreni, još uvijek iz budžeta Erasmus proračunske godine 2022./24.

Sveučilište u Rijeci 1. veljače 2023. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u 2022./2024. u okviru programa Erasmus u SVIM TREĆIM ZEMLJAMA koje nisu pridružene programu (projekt 2022-1-HR01-KA131-HED-000051706, INTERNATIONAL OPENING).

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

Dodatne informacije o ERASMUS+ sveučilišnoj razmjeni studenta i osoblja možete pronaći  na
sljedećim linkovima:

Skip to content