Studentski zbor

Studentski zbor Fakulteta dentalne medicine (SZ FDMRI) je studentsko predstavničko tijelo organizirano na razini znanstveno-nastavne sastavnice.

Studentski zbor brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa te o studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim bitnim pitanjima važnim za studente.

Osim toga biraju se predstavnici u Fakultetsko vijeće, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci te druge organizacije, a čime se direktno dobiva mogućnost sudjelovanja u radu i odlučivanju u tim tijelima. Zadaća Studentskog zbora je i poticanje studenata na aktivnost u vannastavnim aktivnostima, a osim toga usko surađuje s HUSS-om u raznim studentskim projektima.

Skupštinu SZ FDMRI čine predstavnici viših godina studija Dentalna medicina te njihovi zamjenici, a brinu o studentima svih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu. SZ FDMRI djeluje od 2019. godine kada je i osnovan Fakultet dentalne medicine u Rijeci.

Skip to content