Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci

Cilj sustava za osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta dentalne medicine je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim propisima.

Na Sveučilištu u Rijeci sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je “Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete” i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. Fakultet dentalne medicine uz ove dokumente koristi i Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta dentalne medicine, Sveučilišta u Rijeci.

Politika kvalitete

Fakultet dentalne medicine prihvaća Politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci te se u skladu sa svojom misijom i vizijom opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete posebice kroz:

 • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih, nacionalnih i sveučilišnih standarda
 • osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja kod kojeg su studenti u središtu procesa učenja te razvoj studijskih programa iz dentalne medicine utemeljenih na kompetencijskom pristupu i ishodima učenja
 • provođenje inovativnih znanstvenih i razvojnih istraživanja u suradnji s istraživačima iz Europe i sa gospodarstvenicima iz šire regije
 • brigu o zapošljivosti studenata te dostupnosti obrazovanja iz dentalne medicine svim zainteresiranim pojedincima putem programa cjeloživotnog učenja
 • povezivanju nastave i istraživanja te jačanju aktivne uloge Fakulteta u razvoju gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Na Fakultetu za dentalnu medicinu o osiguravanju kvalitete brine Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.

Članovi Odbora:

 1. prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, dr. med. dent., predsjednica
 2. prof. prim. dr. sc. Renata Gržić dr. med. dent, predstavnica nastavnika
 3. prof. dr. sc. Irena Glažar, dr. med. dent., predstavnica uprave
 4. prof. prim. dr. sc. Daniela Kovačević Pavičić, dr. med. dent., predstavnica nastavnika
 5. Dolores Jagodić, dipl.iur., predstavnica administrativnog osoblja
 6. Elvis Božac, dr. med. dent., predstavnik asistenata
 7. Lana Vidović, predstavnik studenata
 8. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek, predstavnica vanjskih dionika

Dokumenti:

Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025.

Priručnik za kvalitetu studiranja (2022.)

UNIRI postupak vrednovanja nastave od strane studenata

Okvir za razvoj i procjenu kvalitete e-kolegija

Brošura

Statut Fakulteta dentalne medicine (2020.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete FDMRI

Politika kvalitete

Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 151/22 )

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03)

Uredba o izmjeni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 198/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 105/04)

Zakon o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 174/04)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 46/07)

Zakon o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 63/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 139/13)

Uredba o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 131/2017)

Ankete

Skip to content