Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci

Cilj sustava za osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta dentalne medicine je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim propisima.

Na Sveučilištu u Rijeci sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je “Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete” i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. Fakultet dentalne medicine uz ove dokumente koristi i Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta dentalne medicine, Sveučilišta u Rijeci.

Politika kvalitete

Fakultet dentalne medicine prihvaća Politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci te se u skladu sa svojom misijom i vizijom opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete posebice kroz:

 • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih, nacionalnih i sveučilišnih standarda
 • osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja kod kojeg su studenti u središtu procesa učenja te razvoj studijskih programa iz informatike utemeljenih na kompetencijskom pristupu i ishodima učenja
 • provođenje inovativnih znanstvenih i razvojnih istraživanja u suradnji s istraživačima iz Europe i sa gospodarstvenicima iz šire regije
 • brigu o zapošljivosti studenata te dostupnosti obrazovanja iz dentalne medicine svim zainteresiranim pojedincima putem programa cjeloživotnog učenja
 • transfer najnovijih informatičkih tehnologija i znanja u gospodarski sektor i lokalnu zajednicu kako bi se osigurala tranzicija regije u društvo temeljeno na znanju.

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Na Fakultetu za dentalnu medicinu o osiguravanju kvalitete brine Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.

Članovi povjerenstva:

 1. prof.prim.dr.sc. Daniela Kovačević Pavičić- predsjednik
 2. prof.prim.dr.sc. Renata Gržić, predstavnica nastavnika
 3. prof.prim.dr.sc. Danko Bakarčić, prestavnik nastavnika
 4. izv.prof.dr.sc. Irena Glažar, predstavnica uprave
 5. Barbara Šestan, univ.spec.mag.oec., predstavnica administrativnog osoblja
 6. Odri Cicvarić, dr.med.dent., predstavnica asistenata
 7. Domagoj Lukić, predstavnik studenata
 8. izv.prof.dr.sc. Vlatka Sotošek, predstavnica vanjskih dionika

Dokumenti:

Skip to content