Dobitnici Dekanove nagrade za uspjeh na studiju

Temeljem Poziv za prijavu za Dekanovu nagradu za uspjeh na studiju objavljenog na web stranici Fakulteta, Dekanova nagrada za akademsku godinu 2021./2022. dodjeljuje se:

Na studiju Dentalna medicina:

  • studentu Lovri Laburi za uspjeh ostvaren na trećoj godini studija
  • studenticama Elizabeti Vrkljan i Ani Baričević za uspjeh ostvaren na četvrtoj godini studija
  • studentici Katarini Šutalo za uspjeh ostvaren na petoj godini studija
  • Ana Domitrović, dr.med.dent dobitnica je Dekanove nagrade po osnovi cijelog studija te temeljem kriterija kliničkih predmeta

*Za prvu i drugu godinu studija nema studenata koji zadovoljavaju uvjete za Dekanovu nagradu

Na studiju Dentalna medicina na engleskom jeziku:

  • studentici Mari Grbas za uspjeh ostvaren na prvoj godini studija
  • studenticama Sari Budimir Sirotić i Mare Renić za uspjeh ostvaren na drugoj godini studija

Čestitke nagrađenima!

Skip to content