Drugi kongres Fakulteta dentalne medicine Rijeka “Orofacijalna bol i disfunkcije”

02.09.2021.

Drugi kongres Fakulteta dentalne medicine Rijeka “Orofacijalna bol i disfunkcije” održat će se 2. i 3.9.2021. godine. Hrvatska komora dentalne medicine boduje ga s 10 bodova. Rana kotizacija je 560kn, a može se pratiti on-line ili nazočiti fizički.

Dodatne informacije u letku

Skip to content