Imatrikulacijsko predavanje

Imatrikulacijsko predavanje za studente prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina održat će se 30. rujna 2022. u 10 sati, na Fakultetu dentalne medicine, Krešimirova 42 (predavaonica 3. kat). 

Skip to content