Međunarodna konferencija za doktorande – “Sustainability in Research/Science and Doctoral Education”, 05. i 06. listopada 2023. godine

Dragi doktorandi,

zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da će Doktorska škola u suradnji sa Sveučilištem iz Ljubljane i Graza 05. i 06. listopada 2023. godine biti domaćinom međunarodne konferencije za doktorande koja će se održati na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Radmile Matejčić 3 (Kampus).

Tema konferencije jest “Sustainability in Research/Science and Doctoral Education“.

Sve vas srdačno pozivamo da se prijavite za sudjelovanje kroz usmenu prezentaciju ili poster. Sažetak prijavljenog rada, kao i CV ne smiju sadržavati više od 250 riječi, uključujući ključne riječi, te moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Održivost, kao glavna tema konferencije, problematika je koja utječe na svaki aspekt našeg života. Izazovi s kojima se suočavamo, bilo da dolaze iz biomedicine, zdravstva, prirodnih ili društvenih znanosti, tehničkih ili humanističkih znanosti, zahtijevaju društveni angažman i inovativna rješenja.

Dobrodošle su teme iz svih područja znanosti, kako bi se osigurala raznolikost i multidisciplinarni pristup.

  • Održivi razvoj – socio-ekonomska pravda i socijalna uključenost;
  • Promjena u društvenom ponašanju kada je u pitanju održivost;
  • Inovacije u graditeljstvu i energetici za razvoj održive infrastrukture;
  • Digitalne tehnologije za održivi razvoj;
  • Utjecaj okoliša na zdravlje ljudi;
  • Etički i kulturni aspekti;
  • Održivi turizam i kulturna baština;
  • Klimatske promjene – multidisciplinarni pristup i prilagodba istima.

Prijave na navedenu konferenciju vrše se online, putem prijavnog obrasca najkasnije do 03. rujna 2023. godine. Autori prihvaćenih sažetaka o tome će biti obaviješteni 11. rujna 2023. godine.

Više informacija možete pronaći u privitku.

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju na elektronskoj adresi Doktorske škole.

Skip to content