Najava 3. Međunarodnog kongresa Fakulteta dentalne medicine “Novi koncepti estetike osmjeha” – 16. i 17. rujna 2022.

Upute za pisanje sažetaka

 • Jezik sažetka: hrvatski
 • Veličina sažetka (bez naslova, imena autora, ustanova i ključnih riječi): do 350 riječi
 • Ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • Prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
 • Naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • E-mail adresa autora
 • Tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
 • Originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržaju ispravnost odgovara autor

Upute za slanje sažetaka radova

 • Sažetak molimo poslati isključivo putem e-maila: fdmri.kongres@fdmri.uniri.hr
 • Dopisni autor odgovara da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.
 • Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije.
 • Rok za slanje sažetaka radova je 30. srpnja 2022.
Skip to content