Obavijest o neradnom danu Fakulteta

Poštovani,

temeljem Odluke dekanice (KLASA: 035-01/23-01/7,URBROJ: 2170-137-006-01-23-88 od 13. lipnja 2023. godine) obavještavamo sve djelatnike i studente kako je petak, 23. lipanj 2023. godine neradni dan na Fakultetu dentalne medicine.

Fakultet nastavlja s radom prema redovitom rasporedu u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. godine.

Skip to content