Obavijest: Radno vrijeme dekanata za rad sa studentima i strankama

Od slijedećeg tjedna uredovno radno vrijeme dekanata i studentske službe za studente i stranke biti će od 11:00-14:00

Skip to content