Osmisli vizualni identitet Doktorske škole UNIRI – poziv

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija raspisuje Natječaj za izradu vizualnog identiteta – logotipa Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci. Natječaj je otvoren za sve studentice i studente Sveučilišta u Rijeci, neovisno o razini studija. Predmet ovog natječaja je dizajn logotipa i izrada prepoznatljivog vizualnog identiteta Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: DŠ UNIRI).

Logotip i vizualni identitet će se upotrebljavati na svim promidžbenim materijalima (memorandum, plakati, letci, brošure, monografije, mrežne stranice i dr.), kojima će DŠ UNIRI dobiti na prepoznatljivosti i uočljivosti.

Radove je potrebno dostaviti do 31. siječnja 2022.


Skip to content