Priopćenje Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci o odgovornoj uporabi alata umjetne inteligencije

U privitku Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci s 81. sjednice održane dana 21. travnja 2023. godine o primanju na znanje Priopćenja Vijeća časti o odgovornoj uporabi alata umjetne inteligencije.

Skip to content