REZULTATI TESTA MANUALNE SPOSOBNOSTI

Objavljujemo REZULTATE TESTA MANUALNE SPOSOBNOSTI (dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti) za upis u I. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Fakultetu dentalne medicine  u Rijeci u akademskoj 2021./2022. godini. Žalbu na rezultate testa manualne sposobnosti pristupnik može podnijeti Dekanici Fakulteta dentalne medicine u Rijeci u pisanom obliku na mail  dekanat@fdmri.uniri.hr  u roku od 24 sata od objave rezultata (do 07.07.2021 u 13:45). Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe.

Objavljeno 6.7.2021. u 13:45

Skip to content