Studenti i studentice nagrađene Nagradom rektora u 2022./2023.

Poštovani,

obavještavamo vas da su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljena imena studenata i studentica dobitnika i dobitnica Nagrade rektora u 2022./2023. ak. god. u sljedećim kategorijama:  

  1. Nagrada rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad
  2. Nagrada rektora za volontiranje
  3. Nagrada rektora za studentski projekt
  4. Nagrada rektora za studentski aktivizam
  5. Nagrada rektora za sport

Popis nagrađenih studenata  i studentica dostupan je na sljedećoj poveznici

Skip to content