UPISI NA VIŠE GODINE STUDIJA

Upisi na više godine studija za akademsku godinu 2022./2023. vršiti će se od 22. rujna 2022., a sve informacije i obrasce potrebne za upis možete pronaći pod rubrikom Upisi – “Upisi na više godine studija u akademskoj godini 2022./2023.”

Skip to content