Katedra za endodonciju i restaurativnu stomatologiju

Šefica katedre

prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije i endodoncije,
e-mail: ivana.brekalo@fdmri.uniri.hr

Katedra za endodonciju i restaurativnu stomatologiju
Krešimirova 40, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 345 635

O katedri

Katedra za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci ima 8 djelatnika: 2 nastavnika u zvanju redoviti profesor, 2 nastavnika u zvanju docenta, 2 viša asistenta i 2 asistenta. Šest djelatnika su specijalisti Dentalne patologije i endodoncije. Uz predavanja, kliničke i pretkliničke vježbe, seminare i znanstveni rad, djelatnici, koji su specijalisti iz Dentalne patologije i endodoncije, rade i kao specijalisti u Klinici za dentalnu medicinu KBC Rijeka.

Na Katedri se održava nastava iz kolegija: Karijesologija, Endodoncija i Restaurativna stomatologija (435 sati nastave) te izborni predmeti: Izumi koji su unaprijedili stomatologiju, Elektroodontometrija i Život oralnog patogena. Nastava ovih predmeta je organizirana za studente

Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine i University integrated undergraduate and graduate study Dental medicine in English u obliku predavanja, seminara, kliničkih i pretkliničkih vježbi. Na Katedri je također organizirana nastava iz predmeta Bolesti zuba za studente Preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalne higijene.

Karijesologija je područje koje obuhvaća rast i razvoj zuba i potpornih tkiva, razvojne anomalije, etiologiju, epidemiologiju, dijagnostiku, prevenciju i terapiju bolesti tvrdih zubnih tkiva.

Restaurativna stomatologija obuhvaća napredne spoznaje iz područja restaurativne dentalne medicine koje obuhvaćaju opća načela izrade kaviteta, materijale u restaurativnoj dentalnoj medicini, donošenje plana terapije i provođenje terapijskih zahvata u cilju liječenja bolesti tvrdih zubnih tkiva.

Endodoncija je temeljno i specijalističko područja dentalne medicine koje obuhvaća etiologiju, dijagnostiku i terapiju bolesti endodonta, periradikularnog i preiapeksnog tkiva.

Izumi koji su unaprijedili stomatologiju
Uz kratak prikaz tehnologije koja je na raspolaganju u dentalnoj medicini danas, nudi prikaz načina njenog rada, njihov razvojni put iz prošlosti i smjernice za osmišljavanje budućih inovacija koje bi olakšale i poboljšale dentalnu medicinu kako pacijentima tako i doktorima dentalne medicine.

Elektroodontometrija
Tehnika izbora određivanja radne dužine u endodonciji bez ikakvih štetnih posljedica. Kako bi se pravilno upotrijebila, potrebno je razumijevanje načela električne energije i njenog prolaska kroz razna tkiva te zakonitosti kojima podliježe.

Bolesti zuba je predmet koji obuhvaća područje etiologije, patogeneze, dijagnostike i terapije tvrdih zuba tkiva i pulpe s periapikalnim tkivom.

Na Katedri se dugi niz godina uspješno organiziraju i provode tečajevi trajnog usavršavanja iz dentalne medicine sa suvremenim temama, visoko bodovani od strane Hrvatske komore dentalne medicine.

Djelatnici:

prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije i endodoncije
e-mail: ivana.brekalo@fdmri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Alen Braut, dr. med.dent, specijalist dentalne patologije i endodoncije
e-mail: alen.braut@fdmri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Romana Peršić Bukmir, dr.med.dent, specijalist dentalne patologije i endodoncije
e-mail: romana.persic@fdmri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Damir Šnjarić, dr. med. dent., specijalist dentalne patologije s endodoncijom
e-mail: damir.snjaric@fdmri.uniri.hr

Dr.sc. Jelena Vidas Hrstić, dr.med.dent., viši asistent , specijalist dentalne patologije i endodoncije
e-mail: jelena.vidas@fdmri.uniri.hr

Dr.sc. Ivana Vidović Zdrilić dr.med.dent., viši asistent, specijalist dentalne patologije i endodoncije
email: ivana.vidovic@fdmri.uniri.hr

Elvis Božac dr.med.dent., asistent
email: elvis.bozac@fdmri.uniri.hr

Ema Paljević, dr.med.dent., asistent, specijalizantica Dentalne patologije s endodoncijom
e-mail: ema.paljevic@fdmri.uniri.hr

Nastavna aktivnost

Predmeti na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina i University integrated undergraduate and graduate study
Dental medicine in English

Obvezni predmeti:

 • Endodoncija/Endodontics 
  Voditeljica: prof.dr.sc. Ivana Brekalo Pršo
 • Karijesologija/Dental caries
  Voditelj: prof.dr.sc. Alen Braut
 • Restaurativna dentalna medicina/Restorative dental medicine
  Voditelj: prof.dr.sc. Alen Braut

Izborni predmeti:

 • Elektroodontometrija/Electroodontometrics
  Voditelj: prof.dr.sc. Alen Braut
 • Izumi koji su unaprijedili stomatologiju/Inventions that advanced dental medicine
  Voditelj: prof.dr.sc. Alen Braut
 • Život oralnog patogena/Life of an oral pathogen
  Voditeljica: doc.dr.sc. Romana Peršić Bukmir

Predmet na Sveučilišnom prijediplomskom studiju Dentalna higijena

Obavezni predmet:

 • Bolesti zuba 
  Voditeljica: prof.dr.sc. Ivana Brekalo Pršo

Znanstvena aktivnost:

2002. -2005.  suradnici na projektu odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Biološki učinci stomatoloških materijala”, br. 0062058, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić

Od 2007. godine suradnici naj projektu odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Biološki učinci stomatoloških materijala”,voditeljica projekta: prof. dr. sc. Sonje Pezelj-Ribarić

Od 2007. godine suradnici na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Eksperimentalna i klinička endodontologija” br. 065-0650444-0418, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivica Anić

Od 2007. godine suradnici na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj” br. 065-0650445-0434, voditelj projekta: prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek.

Od 2014. godine suradnici na projektu” Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja” br: 818101218 uz potporu Sveučilišta u Rijeci; voditelj: prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić 

Od 2020. suradnici na projektu „Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog
fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju, LASERENDO“;
UIP-2019-04-5303; koji se provodi na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; voditelj:
izv.prf.dr.sc. Ivona Bago

Od 2021. godine suradnici na projektu” Okolišni čimbenici i mokrobiološke interakcije u
strukturi dentalnog biofilma” (IP-2020-02-4027) uz potporu Hrvatske zaklade za znanost;
voditelj: prof. dr. sc. Stjepan Špalj

Od 2022. godine na Katedri se provodi projekt „Povezanost apikalnog parodontitisa i
sustavnih autoimunih bolesti-međuinstitucijsko istraživanje“ uz potporu institucijskog fonda Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci; CroRIS ID: 8070; voditelj: doc.dr.sc. Romana Peršić Bukmir

Od 2023. na Katedri se provodi projekt „Samoprocjena kompetencije studenata dentalne
medicine tijekom izvođenja endodontskog zahvata“ uz potporu Sveučilišta u Rijeci („UNIRI
projekti mladih znanstvenika“); šifra projekta: uniri-mladi-biomed-22-56; voditelj: Dr.sc. Jelena
Vidas Hrstić

Najvažnije znanstvene publikacije:

 1. Braut A, Kalajzic I, Kalajzic Z, Rowe DW, Kollar EJ, and Mina M. Col1a1-GFP transgene expression in developing incizors. Connect. Tissue Res.2002.Vol 43. 216-9.
 2. Kalajzic Z, Liu P, Kalajzic I, Du Z, Braut A, Mina M, Canalis E and Rowe DW. Analysis of Osteocalcin and Collagen GFP Transgenes. Bone. 2002. 16;554-61.
 3. Kalajzic I, Braut A, Guo D, Jiang X, Kronenberg MS, Mina M, Harris MA, Harris SE, Rowe DW. Dentin matrix protein 1 expression during osteoblastic differentiation, generation of an osteocyte GFP-transgene. Bone. 2004. Jul;35(1):74-82.
 4. Pezelj-Ribaric S, Prso IB, Abram M, Glazar I, Brumini G, Simunovic-Soskic M. Salivary levels of tumor necrosis factor-alpha in oral lichen planus. Mediators Inflamm, 2004; 13(2): 131-3.
 5. Tamarut T; Kovačević M; Glavičić S. Influence of the length of instrumentation and canal obturation on the success of endodontic therapy a ten year clinical follow-up.  American Journal of Dentistry. 19 (2006) , 4; 211-216.
 6. Kovačević M; Tamarut T; Glavičić S; Jonjić N; Zoričić-Cvek S; Bobinac D. Electronic root canal length measurement before and after experimentally induced pulpitis and apical periodontitis in dogs.  Medical&Biological Engineering&Computing. 44 (2006.) , 8; 695-701
 7. I Brekalo Pršo, Willy Kocjan, Hrvoje Šimić, Gordana Brumini, Sonja Pezelj-Ribarić, Josipa Borčić, Silvio Ferreri, Ivana Miletić Karlović. Tumor Necrosios Factor–alpha and Interleuikin 6 in Human Periapical Lesions. Mediators Inflamm, 2007;2007:38210. Epub 2006 Dec 27. 
 8. I Brekalo Pršo,  Sonja Pezelj-Ribarić, Maja Abram, Vladimir Ahel. Effect of Rot Canal Sealers on Mouse Peritoneal Macrophage Fuctions. Folia Microbiol (Praha). 2007;52(1):95-8.
 9. Glavičić S, Anić I, Braut A, Miletić I, Borčić J. Vertical force and torque analysis during mechanical preparation of extracted teeth using hand ProTaper instruments. Prihvaćen rad u Australian Endodontic Journal 19 (2009),
 10. Persic Romana, Kqiku Lumnije, Brumini Gordana, Husetic Medina, Pezelj-Ribaric, Sonja, Brekalo Prso Ivana, StadtlerPeter. Difference in the periapical status of endodontically treated teeth between the samples of Croatian and Austrian adult patients. Croatian medical journal. 52(6) (2011) ; 672-678
 11. M. Juretić, R. Cerović, M. Belušić-Gobić, I. Brekalo Pršo, L. Kqiku, S. Špalj, S. Pezelj –Ribarić. Salivary Levels of TNF-α and IL-6 in Patients with Oral Premalignant and Malignant Lesions. Folia Biologica (Praha) 59, (2013); 99-102
 12. Peršić Bukmir R, Jurčević Grgić M, Brumini G, Spalj S, Pezelj-Ribaric S, Brekalo Pršo I.   Influence of tobacco smoking on dental periapical condition in a sample of Croatian adults.Wien Klin Wochenschr 2016;128(7-8): 260- 265.
 13. Peršić Bukmir R, Braut A, Brekalo Prso I. Conservative endodontic  management of a fused tooth: A case report. Gerodontology 2017;34(3):398-400
 14. Bukmir RP, Vidas J, Mance D, Ribaric SP, Spalj S, Prso IB. Socioeconomic and health status as a predictor of apical periodontitis in adult patients in Croatia. Oral Diseases HYPERLINK  \l “”2019;25(1):300-308.
 15. Jelena Vidas, Damir Snjaric, Alen Braut, Zoran Carija, Romana Persic, Roeland de Moor, Ivana Brekalo. Comparison of apical irrigant solution extrusion among conventional and laser-activated endodontic irrigation. Lasers in Medical Science 2019
 16. Krivanek J, Soldatov RA, Kastriti ME, Chontorotzea T, Herdina AN, Petersen J, Szarowska B, Landova M, Matejova VK, Holla LI, Kuchler U, Zdrilic IV, Vijaykumar A, Balic A, Marangoni P, Klein OD, Neves VCM, Yianni V, Sharpe PT, Harkany T, Metscher BD, Bajénoff M, Mina M, Fried K, Kharchenko PV, Adameyko I. Dental cell type atlas reveals stem and differentiated cell types in mouse and human teeth. Nat Commun. 2020 Sep 23;11(1):4816. doi: 10.1038/s41467-020-18512-7.
 17. Vijaykumar A, Ghassem-Zadeh S, Vidovic-Zdrilic I, Komitas K, Adameyko I, Krivanek J, Fu Y, Maye P, Mina M. Generation and characterization of DSPP-Cerulean/DMP1- Cherry reporter mice. Genesis. 2019 Oct;57(10):e23324. doi: 10.1002/dvg.23324. Epub 2019 Jul 4.
 18. Bago I, Đurin A, Kanižaj D, Vuletić LB, Zdrilić IV, Anić I. The efficacy of a novel SWEEPS laser-activated irrigation compared to ultrasonic activation in the removal of pulp tissue from an isthmus area in the apical third of the root canal. Lasers Med Sci. 2023 Aug 21;38(1):189. doi: 10.1007/s10103-023-03857-4.
 19. Paljevic E, Brekalo Prso I, Hrstic JV, Pezelj-Ribaric S, Persic Bukmir R. Impact of Smoking on the Healing of Apical Periodontitis after Nonsurgical Endodontic Treatment. Eur J Dent. 2023 Mar 28. doi: 10.1055/s-0043-1761451.
 20. Paljević E, Brekalo Pršo I, Vidas Hrstić J, Božac E, Pezelj-Ribarić S, Peršić Bukmir R. Healing of apical periodontitis in type II diabetes mellitus patients: A prospective study. Oral Dis. 2023 Oct 16. doi: 10.1111/odi.14772.
Skip to content