Katedra za oralnu kirurgiju

Šef katedre

Prof.prim.dr.sc. Tomislav Ćabov

Djelatnici

Prof.prim.dr.sc. Tomislav Ćabov, dr.med.dent, specijalist oralne kirurgije, redoviti profesor
e-mail: tomislav.cabov@fdmri.uniri.hr

Luka Morelato, dr.med.dent, specijalizant oralne kirurgije, asistent
e-mail: morelatoluka@gmail.com

Iva Zeneral Žuža, dr. med. dent., asistent

e-mail: iva.zeneral.zuza@fdmri.uniri.hr

Maja Kinkela Devčić, dr.med.dent, asistent
e-mail: maja.kinkela.devcic@fdmri.uniri.hr

Vanjski suradnici:

Mr.sc. Willy Kocijan, dr,med.dent, specijalist oralne kirurgije, asistent
e-mail: willy.kocijan@domzdravlja-pgz.hr

Marko Blašković, dr.med.dent, specijalist oralne kirurgije, asistent

Dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent, specijalist oralne kirurgije, naslovni asistent

Katedra za oralnu kirurgiju osnovana je 01.03.2014. godine. Na Katedri se izvodi nastava za studente dentalne medicine, u nastavnoj bazi Klinike za dentalnu medicinu i Doma Zdravlja PGŽ.  Na Katedri za oralnu kirurgiju radi jedan nastavnik i 2 asistenta.

Nastavna aktivnost

Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine

Obavezni predmeti:

  • Pretklinička oralna kirurgija
  • Oralna kirurgija
  • Dentalna Implantologija

Preddiplomski sveučilišni studij dentalne higijene  :

  • Oralna kirurgija
Skip to content