Katedra za ortodonciju

šef:

Prof. dr. sc. Stjepan Špalj

Katedra za ortodonciju

Krešimirova 40

51000 Rijeka

tel: +385 (0)51 345 638

Ortodoncija je najstarija od svih specijalističkih stomatoloških disciplina, utemeljena 1900. u Sjedinjenim Američkim Državama kao Angle School of Orthodontia. U Hrvatskoj je 1964. godine formirano ortodontsko društvo i započinje specijalizacija iz ortodoncije kao prva stomatološka specijalizacija i prvo specijalističko stomatološko društvo. Već po osnivanju studija stomatologije u Rijeci 1973. u izvođenje nastave iz ortodoncije uključili su se riječki kadrovi te su nastavu vodili prof. dr. sc. Vladimir Cipruš (do 1996.), prof. dr. sc. Mario Legović (1996.-2012.) i prof. dr. sc. Stjepan Špalj (od 2012. godine).

Djelatnici i suradnici

Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., primarijus, dipl. novinar, redoviti profesor, specijalist ortodont, šef

e-mail: stjepan.spalj@fdmri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Ambrosina Michelotti, dr. med. dent., redoviti profesor,specijalist ortodont, gostujući profesor

e-mail: michelot@unina.it

Doc. dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr. med. dent., naslovni docent, specijalist ortodont

e-mail: barbara.mady@ri.t-com.hr

Doc. dr. sc. Silvio Ferreri, dr. med. dent., naslovni docent, specijalist ortodont

e-mail: silvioferreri@yahoo.com

Dr. sc. Višnja Katić, dr. med. dent., poslijedoktorand, specijalist ortodont

e-mail: visnja.katic@fdmri.uniri.hr

Dr. sc. Magda Trinajstić Zrinski, dr. med. dent., poslijedoktorand, specijalizant ortodoncije

e-mail: magda.zrinski@fdmri.uniri.hr

Dr. sc. Andrej Pavlić, dr. med. dent., poslijedoktorand, specijalizant ortodoncije

e-mail: andrej.pavlic@fdmri.uniri.hr

Dr. sc. Martina Žigante, dr. med. dent., asistent, zamjenica šefa

e-mail: martina.zigante@uniri.hr

Vjera Perković, dr. med. dent., naslovni asistent, specijalist ortodont

e-mail: vjera.perkovic@uniri.hr

Mia Uhač, dr. med. dent., naslovni asistent, specijalizant ortodoncije

e-mail: mia.uhac@fdmri.uniri.hr

Nastavna aktivnost

Na katedri se izvode sljedeći kolegiji: Pretklinička ortodoncija, Klinička ortodoncija, Interdisciplinarna ortodoncija, Dentalna fotografija, Kraniodentofacijalna biometrija, 3D planiranje terapije lica i čeljusti, Javno zdravstvo, Javnozdravstvena dentalna medicina, Profesije u dentalnoj medicini te Bioetika i dentalna etika na diplomskom studiju, a na poslijediplomskom doktorskom studiju Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine. Svi kolegiji su ujedno i e-kolegiji, a Javnozdravstvena dentalna medicina proglašena je najboljim e-kolegijem za akademsku godinu 2011/2012. na Sveučilištu u Rijeci.

Djelatnici su nastavnici i na Sveučilištu u Osijeku i Sveučilištu u Zagrebu.

Na katedri se svake godine krajem kolovoza održava International Summer School of Orthodontics University of Rijeka, akreditirani program cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od 10 dana za polaznike poslijediplomskog studija, specijalizante i specijaliste ortodoncije koji nosi 5 ECTS bodova.

Djelatnici i suradnici katedre su autori sveučilišnih udžbenika i knjiga Ortodontski priručnik (2012.), Rendgenska kefalometrija (2014), Oralna epidemiologija (2015.), Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa (2015.), Priručnik oralne higijene (2017.), Evidence-based orthodontics (2018.) te Dentalna i kraniofacijalna antropologija (2019). Ortodontski priručnik je javno dostupan kao e-knjiga na adresi: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=591935, Oralna epidemiologija na adresi: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764648, a Priručnik oralne higijene na adresi: https://bib.irb.hr/datoteka/872177.Prirucnik_oralne_higijene_1.pdf.

Znanstvena aktivnost

Područja istraživačkog interesa djelatnika katedre su oralna korozija i bioaktivnost dentalnih materijala, biometrija, percepcija i bihevioralna dentalna medicina te javnozdravstveni aspekt malokluzija.

Istraživanja su financirana putem osam projekata:

 • „Okolišni čimbenici i mikrobiološke interakcije u strukturi dentalnog biofilma“, Hrvatska zaklada za znanost(IP-2020-02-4027; trajanje 2021.-2024.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://sites.google.com/view/ip-2020-02/početna-stranica
 • „Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-22; trajanje 2019.-2021.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://sites.google.com/view/uniri-biomed-18-22/po%C4%8Detna-stranica
 • „Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava“, slovensko-hrvatski bilateralni projekt Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Hrvatske zaklade za znanost (IPS-2020-01; trajanje 2020.-2023.), voditeljiceizv. prof. dr. sc. Jasmina Primožič i izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić.
 • „Kraniodentofacijalna biometrija – 2D i 3D tehnologija u identifikaciji, dijagnostici i terapiji“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-71; trajanje 2019.-2021.), voditeljica dr. sc. Višnja Katić; stranica projekta: https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/01203
 • „Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata“, potpora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo (IP9; trajanje 2019-2020), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://sites.google.com/view/ip9-2019/naslovna
 • „Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata”, Hrvatska zaklada za znanost (IP-7500; trajanje 2015.-2019.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: http://arhiva.medri.uniri.hr/~spaljs/
 • „Bioaktivni dentalni materijali – modulacija aktivne matrice radi unapređenja kliničke učinkovitosti i redukcije oštećenja DNK“, potpora Sveučilišta u Rijeci (18.07.2.2.03; trajanje 2018.-2019.), voditeljica dr. sc. Višnja Katić; stranica projekta: https://portal.uniri.hr/Projekti/905?controler=projekti
 • „Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata” potpora Sveučilišta u Rijeci (13.06.2.1.53; trajanje 2013.-2017.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta:https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/0112#

Realizirana je suradnja s više istraživačkih i kliničkih institucija iz inozemstva –Sveučilištima u Italiji (Trst, Napulj, Bolonja i Padova), Norveškoj (Oslo), Velikoj Britaniji (Cardiff), Njemačkoj (Mainz), Austriji (Graz), Poljskoj (Krakov), Mađarskoj (Budimpešta), Bugarskoj (Plovdiv), Sloveniji (Ljubljana), Sjevernoj Makedoniji (Skoplje), Srbiji (Beograd, Novi Sad i Niš) te Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Mostar). S navedenim institucijama realizirana je i mobilnost osoblja. Donacijom softvera Audaxceph (Audax, Ljubljana, Slovenija https://www.audaxceph.com/) omogućen je znanstvenoistraživački rad u području kraniodentofacijalne biometrije.

Za potrebe translacijskih medicinskih istraživanja Katedra je inicirala osnivanje Banke dentooralnih i perioralnih biouzoraka koja djeluje u sastavu Biobanke TransMedRi: http://biobank.uniri.hr/, Laboratorija za oralnu biologiju i biomaterijale te Laboratorija za kraniodentofacijalnu biometriju.

Djelatnici Katedre su dobili nagrade za znanstvenu i nastavnu izvrsnost. Magda Trinajstić Zrinski proglašena je najboljom mladom znanstvenicomna Sveučilištu u Rijeci u kategoriji kliničkih medicinskih znanosti, dentalne medicine i javnog zdravstva za 2015., Andrej Pavlić za 2016., a Martina Žigante za 2020. godinu. Stjepan Špalj dobio je nagradu za znanstvenu izvrsnost na Sveučilištu u Osijeku za 2019. i Sveučilištu u Rijeci za 2020. godinu. Za nastavnu izvrsnost nagradu na Sveučilištu u Rijeci dobila je Višnja Katić 2019., Stjepan Špalj 2020. godine, a Magda Trinajstić Zrinski 2021.

Katedra za ortodonciju intenzivno uključuje studente u znanstvenoistraživački rad. Studentica Ana Lukež osvojila je prvu nagrada za e-oralnu prezentaciju svog znanstvenog rada na Četvrtom virtualnom svjetskom kongresu studenata dentalne medicine 2014. godine. Dvadesetero studenata su koautori članaka objavljenih u časopisima indeksiranima u bazi Web of Science, što uključuje i istraživanja iz dvanaest diplomskih radova.

Najvažnije znanstvene publikacije

 1. Belusic Gobic M, Kralj M, Harmicar D, Cerovic R, Mady Maricic B, Spalj S. Dentofacial deformity and orthognatic surgery: influence on self-esteem and aspects of quality of life. J Craniomaxillofac Surg. 2021;49:277-81. (Q1; IF 1,766)
 2. Zigante M, Rincic Mlinaric M, Kastelan M, Perkovic V, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Symptoms of titanium and nickel allergic sensitization in orthodontic treatment. Prog Orthod. 2020;21:17. (Q2; IF 1,822)
 3. Rincic Mlinaric M, Durgo K, Katic V, Spalj S. Cytotoxicity and oxidative stress induced by nickel and titanium ions from dental alloys on cells of gastrointestinal tract. Toxicol Appl Pharmacol. 2019;383:114784. (Q1, IF 3,585)
 4. Musa Trolic I, Serdarevic NL, Todoric Z, Budimir A, Spalj S, Otmacic Curkovic H. Corrosion of orthodontic archwires in artificial saliva in the presence of Lactobacillus reuteri. Surf Coat Technol. 2019;370:44-52. (Q1, IF 3,192)
 5. Manevska I, Pavlic A, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Drevensek M, Spalj S. Satisfaction with facial profile aesthetics: are norms overrated? Int J Oral Maxillofac Surg. 2018;47:72-8. (Q1, IF 1,961)
 6. Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Katic V, Spalj S. Neoclassical canons of facial beauty: Do we see the deviations? J Craniomaxillofac Surg. 2017;45:741-7. (Q1, IF: 1,960)
 7. Spalj S, Novsak A, Bilobrk P, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Pavlic A. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental esthetics. Angle Orthod. 2016;86:413-20.(Q1, IF: 1,579)
 8. Lukez A, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. The unique contribution of elements of smile aesthetics to psychosocial well-being. J Oral Rehabil. 2015;42:275-81. (Q1, IF: 1,926)
 9. Gavric A, Mirceta D, Jakobovic M, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Craniodentofacial charactersitics, dental esthetics-related quality of life, and self-esteem. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147:711-8. (Q1, IF: 1,690)
 10. Spalj S, Lajnert V, Ivankovic L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. (Q1, IF: 2,486)
Skip to content