Katedra za ortodonciju

tel: +385 (0)51 345-638

Šef katedre

Prof. prim. dr. sc. Stjepan Špalj


Ortodoncija je najstarija specijalistička stomatološka disciplina, utemeljena 1900. u Sjedinjenim Američkim Državama kao Angle School of Orthodontia. U Hrvatskoj je 1964. godine formirano ortodontsko društvo i započinje specijalizacija iz ortodoncije kao prva stomatološka specijalizacija i prvo specijalističko stomatološko društvo. Već po osnivanju studija stomatologije u Rijeci 1973. u izvođenje nastave iz ortodoncije uključili su se riječki kadrovi te su nastavu vodili izv. prof. dr. sc. Vladimir Cipruš (do 1996.), prof. dr. sc. Mario Legović (1996.-2012.), prof. dr. sc. Stjepan Špalj (2012.-2023.) te doc. dr. sc. Magda Trinajstić Zrinski i doc. dr. sc. Višnja Katić (od 2023.).

Djelatnici

Prof. dr. sc. Stjepan Špalj, dr. med. dent., primarijus, dipl. novinar, redoviti profesor, specijalist ortodont

e-mail: stjepan.spalj@uniri.hr

Doc. dr. sc. Magda Trinajstić Zrinski, dr. med. dent., docent, specijalist ortodont

e-mail: magda.zrinski@fdmri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Višnja Katić, dr. med. dent., docent, specijalist ortodont, zamjenica šefa

e-mail: visnja.katic@fdmri.uniri.hr

Matea Badnjević, dr. med. dent., doktorand

e-mail: matea.badnjevic@fdmri.uniri.hr

Vanjski suradnici

Prof. dr. sc. Vaska Vandevska Radunović, dr. med. dent., specijalist ortodont, redoviti profesor, gostujući profesor sa Sveučilišta u Oslu, Norveška

e-mail: vaska.vandevska-radunovic@odont.uio.no

Nasl. doc. dr. sc. Barbara Mady Maričić, dr. med. dent., naslovni docent, specijalist ortodont

e-mail: barbara.mady@ri.t-com.hr

Dr. sc. Martina Žigante, dr. med. dent., naslovni viši asistent, specijalizant ortodoncije

e-mail: martina.zigante@uniri.hr

Dr. sc. Vjera Perković, dr. med. dent., naslovni asistent, specijalist ortodont

e-mail: vjera.perkovic@uniri.hr

Dr. sc. Martina Brumini, dr. med. dent., naslovni viši asistent, specijalizant ortodoncije

e-mail: martina.brumini@gmail.com

Dr. sc. Mia Uhač, dr. med. dent., naslovni asistent, specijalizant ortodoncije

e-mail: mia.uhac@uniri.hr

Nastavna aktivnost

Na katedri se izvode sljedeći kolegiji: Pretklinička ortodoncija, Klinička ortodoncija, Interdisciplinarna ortodoncija, Dentalna fotografija, Kraniodentofacijalna biometrija, 3D planiranje terapije lica i čeljusti, Javno zdravstvo, Profesije u dentalnoj medicini te Dentalna etika i deontologija na studiju Dentalna medicina, Ortodoncija i Javnozdravstvena dentalna medicina na studiju Dentalna higijena te Javnozdravstveni aspekt dentalne medicine na poslijediplomskom doktorskom studiju Dentalna medicina. Svi kolegiji su ujedno i e-kolegiji, a Javnozdravstvena dentalna medicina proglašena je najboljim e-kolegijem za akademsku godinu 2011/2012. na Sveučilištu u Rijeci.

Djelatnici su nastavnici i na Sveučilištu u Osijeku i Sveučilištu u Zagrebu.

Na katedri se svake godine krajem kolovoza održava International Summer School of Orthodontics University of Rijeka, akreditirani program cjeloživotnog obrazovanja za polaznike poslijediplomskog studija, specijalizante i specijaliste ortodoncije.

Djelatnici i suradnici katedre su autori sveučilišnih udžbenika i knjiga Stomatološka propedeutika i dijagnostika (2009.), Ortodontski priručnik (2012.), Rendgenska kefalometrija (2014.), Oralna epidemiologija (2015.), Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa (2015.), Priručnik oralne higijene (2017.), Evidence-based orthodontics (2018.), Dentalna i kraniofacijalna antropologija (2019.), Dentalna implantologija (2022.), Essentials of dental medicine (2022.) i Miniimplantati u kliničkoj praksi (2022.). Ortodontski priručnik je javno dostupan kao e-knjiga na adresi: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=591935, Oralna epidemiologija na adresi: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764648, a Priručnik oralne higijene na adresi: https://bib.irb.hr/datoteka/872177.Prirucnik_oralne_higijene_1.pdf.

Znanstvena aktivnost

Područja istraživačkog interesa djelatnika katedre su učinci oralne korozije dentalnih materijala, percepcija obilježja lica i osmijeha te javnozdravstveni aspekt malokluzija.

Istraživanja su financirana putem deset projekata:

 • „Okolišni čimbenici i mikrobiološke interakcije u strukturi dentalnog biofilma“, Hrvatska zaklada za znanost (IP-2020-02-4027; trajanje 2021.-2025.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://sites.google.com/view/ip-2020-02/početna-stranica
 • „Kraniodentofacijalna biometrija – 2D i 3D tehnologija u identifikaciji, dijagnostici i terapiji“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-71; trajanje 2019.-2023.), voditeljica doc. dr. sc. Višnja Katić; stranica projekta: https://sites.google.com/view/biometrija-uniri/po%C4%8Detna-stranica
 • „Kvaliteta života adolescenata u ortodontskoj terapiji i njihovih roditelja u vrijeme pandemije COVID-19“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-mladi-biomed-22-13; trajanje 2022.-2023.), voditeljica doc. dr. sc. Magda Trinajstić Zrinski
 • „Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja“, potpora Sveučilišta u Rijeci (uniri-biomed-18-22; trajanje 2019.-2023.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://sites.google.com/view/uniri-biomed-18-22/po%C4%8Detna-stranica
 • „Utvrđivanje pojavnosti, uzroka i štetnih učinaka oksidativnog stresa izazvanog uporabom fiksnih ortodontskih naprava“, slovensko-hrvatski bilateralni projekt Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije i Hrvatske zaklade za znanost (IPS-2020-01; trajanje 2020.-2023.), voditeljice izv. prof. dr. sc. Jasmina Primožič i izv. prof. dr. sc. Gordana Čanadi Jurešić.
 • „Struktura utjecaja malokluzije na adolescente“, potpora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (IP1-2021; trajanje 2021.-2022.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://stjepanspalj.wixsite.com/2021
 • „Uloga obitelji u dentalnoj terapiji djece i adolescenata“, potpora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (IP9; trajanje 2019.-2020.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://sites.google.com/view/ip9-2019/naslovna
 • „Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata”, Hrvatska zaklada za znanost (IP-7500; trajanje 2015.-2019.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: http://arhiva.medri.uniri.hr/~spaljs/
 • „Bioaktivni dentalni materijali – modulacija aktivne matrice radi unapređenja kliničke učinkovitosti i redukcije oštećenja DNK“, potpora Sveučilišta u Rijeci (18.07.2.2.03; trajanje 2018.-2019.), voditeljica dr. sc. Višnja Katić; stranica projekta: https://portal.uniri.hr/Projekti/905?controler=projekti
 • „Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata” potpora Sveučilišta u Rijeci (13.06.2.1.53; trajanje 2013.-2017.), voditelj prof. dr. sc. Stjepan Špalj; stranica projekta: https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/0112#

Realizirana je suradnja s više istraživačkih i kliničkih institucija iz inozemstva – sveučilištima u Italiji (Trst, Napulj, Bolonja, Padova i Milano), Norveškoj (Oslo), Švedskoj (Gothenburg), Velikoj Britaniji (London i Cardiff), Njemačkoj (Mainz), Belgiji (Leuven), Turskoj (Antalya, Ankara i Istanbul), Austriji (Graz), Poljskoj (Krakov), Mađarskoj (Budimpešta), Bugarskoj (Plovdiv), Sloveniji (Ljubljana), Sjevernoj Makedoniji (Skoplje), Srbiji (Beograd, Novi Sad i Niš) te Bosni i Hercegovini (Sarajevo i Mostar). S navedenim institucijama realizirana je i mobilnost osoblja.

Za potrebe translacijskih medicinskih istraživanja Katedra je inicirala osnivanje Banke dentooralnih i perioralnih biouzoraka koja djeluje u sastavu Biobanke TransMedRi: http://biobank.uniri.hr/, Laboratorija za oralnu biologiju i biomaterijale te Laboratorija za kraniodentofacijalnu biometriju.

Djelatnici Katedre su dobili brojne nagrade za znanstvenu i nastavnu izvrsnost. Stjepan Špalj dobio je godišnju državnu nagradu za znanost za 2021. godinu za područje biomedicine i zdravstva, nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za područje prirodnih i medicinskih znanosti za 2020. godinu te nagradu za najbolji objavljeni znanstveni rad na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo na Sveučilištu u Osijeku za 2019. godinu. Martina Žigante proglašena je najboljom mladom znanstvenicom na Sveučilištu u Rijeci u kategoriji kliničkih medicinskih znanosti, dentalne medicine i javnog zdravstva za 2020. godinu, Andrej Pavlić za 2016., a Magda Trinajstić Zrinski za 2015. Za nastavnu izvrsnost nagradu na Sveučilištu u Rijeci dobili su Magda Trinajstić Zrinski 2021., Stjepan Špalj 2020. te Višnja Katić 2019. godine.

Katedra za ortodonciju intenzivno uključuje studente u znanstvenoistraživački rad. Studentica Ana Lukež osvojila je prvu nagrada za e-oralnu prezentaciju svog znanstvenog rada na Četvrtom virtualnom svjetskom kongresu studenata dentalne medicine 2014. godine. Dvadesetero studenata su koautori članaka objavljenih u časopisima indeksiranima u bazi Web of Science, što uključuje i istraživanja iz dvanaest diplomskih radova.

Najvažnije znanstvene publikacije

 1. Brumini M, Trinajstic Zrinski M, Katic V, Perkovic V, Zigante M, Spalj S. Satisfaction with smile appearance mediates oral health-related quality of life in adolescents regardless of orthodontic treatment need – a cross-sectional study. Acta Odontol Scand. 2023;81:278-85. (Q2; IF 2,232)
 2. Uhac M, Zibar Belasic T, Perkovic V, Matijevic M, Spalj S. Orthodontic treatment demand in young adolescents – are parents familiar with their children’s desires and reasons?. Int J Paed Dent. 2022;32:383-91. (Q1; IF 3,8)
 3. Pavlic A, Begic G, Tota M, Abram M, Spalj S, Gobin I. Bacterial exposure to nickel: influence on adhesion and biofilm formation on orthodontic archwires and sensitivity to antimicrobial agents. Materials (Basel). 2021;14:4603. (Q1; IF 3,748)
 4. Zigante M, Rincic Mlinaric M, Kastelan M, Perkovic V, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Symptoms of titanium and nickel allergic sensitization in orthodontic treatment. Prog Orthod. 2020;21:17. (Q1; IF 2,750)
 5. Rincic Mlinaric M, Durgo K, Katic V, Spalj S. Cytotoxicity and oxidative stress induced by nickel and titanium ions from dental alloys on cells of gastrointestinal tract. Toxicol Appl Pharmacol. 2019;383:114784. (Q1, IF 3,585)
 6. Manevska I, Pavlic A, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Drevensek M, Spalj S. Satisfaction with facial profile aesthetics: are norms overrated? Int J Oral Maxillofac Surg. 2018;47:72-8. (Q1, IF 1,961)
 7. Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Katic V, Spalj S. Neoclassical canons of facial beauty: Do we see the deviations? J Craniomaxillofac Surg. 2017;45:741-7. (Q1, IF 1,960)
 8. Spalj S, Novsak A, Bilobrk P, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Pavlic A. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental esthetics. Angle Orthod. 2016;86:413-20. (Q1, IF 1,579)
 9. Gavric A, Mirceta D, Jakobovic M, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Craniodentofacial charactersitics, dental esthetics-related quality of life, and self-esteem. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147:711-8. (Q1, IF 1,690)
 10. Spalj S, Lajnert V, Ivankovic L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. (Q1, IF 2,486)
Skip to content